Méně materiálu, více pevnosti: Tváření za tepla je technologií budoucnosti

06.07.2008

Specialista na výrobu tvářecích nástrojů weba Steyr upevňuje svůj technologický náskok díky testování nástrojů na lisu pro tváření za tepla s kapacitou 1.200 tun.

Steyerská nástrojárna dále upevňuje svůj technologický náskok v oblasti tváření za tepla. Jako první výrobce velký tvářecích nástrojů pro výrobu vysoko- a ultravysokopevnostních strukturních dílů, testuje weba nový lis pro tváření za tepla s lisovací silou 1.200 tun.  „Cílem je, získat s menším množstvím materiálu, ještě více pevnosti“, vysvětluje Manfred Scholz, jednatel siwe, a. s., která je 100 procentní dceřinou společností firmy weba a která se právě nachází ve fázi „přejmenování“ na weba Olomouc. S dalším vývoje v oblasti tváření za tepla, chce weba uchopit jednu z důležitých šancí budoucnosti. Cílem je vyjít vstříc aktuálním požadavkům výrobců automobilů, na stále lehčí a přitom pevnější díly automobilových karoserií.

Nástrojárna weba Steyr zlepšuje technologii tváření za tepla. Tím se specialista na výrobu velkých tvářecích nástrojů pro výrobu vysoko- a ultravysokopevnostních dílů snaží vyhovět požadavkům na stále lehčí díly automobilových karoserií. Na novém lise s lisovací silou 1.200 tun mohou být nástroje testovány za podmínek blízkých sériovému provozu. Díky zahřívání dílů na teplotu 950 stupňů Celsia je dosahováno větší elasticity materiálu, díky které mohou být tvářeny i velmi složité díly. Při následném rychlém ochlazení dílu, je dosahováno pevností ~1500 N/mm2. „Nyní se nám podařilo, cíleně a přesně dosahovat hodnot, které jsou zákazníkem požadovány“, vysvětluje Manfred Scholz, jednatel siwe, a. s., která je 100 procentní dceřinou společností firmy weba a která se právě nachází ve fázi „přejmenování“ na weba Olomouc.

Optimalizace využití energie Nevýhodou tváření za tepla, byly do nynějška vysoké požadavky na energie a dlouhá doba pro výrobu jednoho dílu. Výsledkem byly nízké počty vyrobených kusů na jedné lisovací lince. Výzvou pro budoucnost je tedy efektivita využití energií. Specialisté firmy weba se nyní zabývají optimalizací technologie, která je již 5 let jejím zákazníkům k dispozici.  „Naší úlohou, je redukce doby potřebné na výrobu jednoho dílu, kterou chceme dosáhnout optimalizací procesu chlazení“ dodává Manfred Scholz. Další vývojové projekty v oblasti energetické efektivity jsou připravovány. Mimo jiné jde o testy ocelí se zlepšeným vlastnostmi v oblasti přenosu tepla.

Kompetenční centrum Olomouc Technologie tváření za tepla je využita v závodech Steyr a kompetenčním centru Olomouc/Česká republika. V Olomouci, v závodě specializováném na horké tváření stojí také testovací lis firmy weba. Zde je také celý proces analyzován s pomocí tepelných kamer (= infračervená termografie). Infračervená termografie má v optimalizaci energetické efektivity velký význam, protože je využívána při analýze rovnoměrnosti tepelného přenosu. 

News