Automobilové fórum pro technologie horkého trváření a průmyslového rozvoje v Číně v roce 2017

04/28/2017

Slibná budoucnost pro tváření za tepla v Číně

   Trend odlehčených konstrukcí vedl v posledních letech ke stoupající poptávce po technologiích tváření za tepla. Na základ výhod - vysoká pevnost při současné redukci váhy – se výrazně zvýšil počet dílů tvářených za tepla. Především v Číně se trh vyvíjí velkou rychlostí. Častější používání dílů tvářených za tepla je poháněno především globálními modely platform firem patřících k OEM. Nadto byl v minulých letech zjištěn značný nárůst ročního odbytu vozidel v Číně. Z tohoto důvodu zvyšují nejdůležitější globální výrobci automobilů a jejich subdodavatelé počet výrobních linek. Ostatně investují také lokální podniky a nově vzniklé závody do nových zařízení pro tváření za tepla. Tento trend byl rovněž pozorován na Automobilovém fóru pro technologie tváření za tepla a průmyslový rozvoj v Číně, které se konalo od 30. do 31. března v Shanghaii. Přibližně 60 globálních a lokálních firem z automobilového průmyslu se tohoto fóra zúčastnilo a prezentovalo své vývojové novinky. Sledujeme-li argumentace lokálních odborníků na tváření za tepla a firem patřící k OEM v celém světě, můžeme konstatovat, že popularita technologií tváření za tepla v Číně – a také na celosvětovém trhu – značně stoupá. V současnosti existuje v celém světě více než 300 výrobních linek pro tváření za tepla. I přes vyšší investiční náklady počítají odborníci na daný trh se stabilním nárůstem těchto technologií až do roku 2020.  Neustálá zlepšení a vývoj technologií tváření za tepla posilují jejich přednosti vůči tradičnímu tváření za studena. V současnosti hovoříme o více než 100 linkách v Číně a odborníci na daný trh předpovídají značný nárůst tohoto čísla v blízké budoucnosti. Automobilové fórum pro technologie tváření za tepla a průmyslový vývoj v Číně nenabízí pouze skvělou možnost tyto trendy čínského automobilového průmyslu poznat, ale také možnost se propojit s nejdůležitějšími účastníky na tomto trhu. Proto se také samozřejmě tohoto fóra zúčastnila weba se svým lokálním týmem z Taicangu s tématem „Technologický vývoj tváření za tepla a vývoj ve firmě weba“, a to za účasti vedoucího prodeje pana Michaela Stadlera a vedoucího technického prodeje v Číně.