Cena nástroje je jen „polovina nákladů“

16.10.2008

Weba umožňuje službami orientovanými na zákazníka úspory v životním cyklu nástroje

„Naše služby ušetří našim zákazníkům peníze“: Touto výpovědí vyjadřuje vedoucí obchodu weby Hannes Feuerhuber výhody komplexní péče o zákazníky nástrojárny ve Steyru. Servis zahrnuje speciální simulační metody, mobilní nástrojárnu, konzultace při vývoji  dílu a nabídky financování.

Vedle vysoké kvality nástrojů hrají služby u firmy weba důležitou roli.  Z úzké spolupráce se Steyerskou firmou těží rozhodně zákazníci: weba doprovází zákazníka od koncepce projektu přes vývoj dílu až k jeho plynulému uvedení do provozu.Tento servis podstatně přispívá k zajištění kvality, ale především pomáhá zákazníkovi ušetřit jeho peníze. „Díky mobilní nástrojárně jsme schopni zkrátit dobu servisního zásahu na minimum.“ Zabrání se tím vzniknutí nákladů z nečinnosti stroje. Z tohoto důvodu weba disponuje preventivním skladováním náhradních dílů, aby mohla ihned a adekvátně reagovat u oprav a také u jejich údržby.

Optimalizace prostřednictvím poradenství Nástrojárna fimy weba posoudí proveditelnost a ekonomickou možnost vyrobitelnosti dílu v úzké spolupráci se svými zákazníky. Příkladem je vývoj dílu: Čím více informací si poradce se zákazníkem vymění, tím dříve se zoptimalizuje využití nástroje. Výsledkem úspěšné spolupráce je úspora materiálu, lepší geometrie střihu a delší  životnost nástroje.

Simulace minimalizuje riziko Simulační metody jsou u firmy weba zatím fixní součástí každé zakázky. Právě během fáze nabídky jsou prováděny simulace, aby se významně snížila rizika realizace. Výsledky simulace platí v dnešní době s více než 90 % pravděpodobností.  Problémová místa je možné dříve rozpoznat, návrhy optimalizace mohou být již na začátku projektu projednány se zákazníkem. Změny mohou být zahrnuty ještě v tomto stádiu s malými náklady.

Nezávisle financovat Prostřednictvím vlastního financování nabízí weba zákazníkovi možnosti splácení bez toho, aniž by se zatížily vlastní hranice úvěru. Ve spolupráci s Vendor finance, firmou koncernové skupiny, je možné vyhotovit finanční pakety přímo šité na míru. Vendor finance je partner, který je nezávislý na bance, má vysokou flexibilitu a výhodné podmínky.

News