Budoucnost automobilového průmyslu je bezpochyby v horkém tváření

12.11.2011

Lepší materiály, vyšší pevnost a optimální bezpečnost jsou faktory, které rozhodují o budoucím úspěchu na celosvětovém trhu. Horké tváření tyto požadavky splňuje.

 

Od svého založení v roce 1982 je společnost weba pojmem pro špičkové technologie, inovace a pružnost. Na základě těchto vlastností se weba v průběhu let stala spolehlivým a renomovaným partnerem pro výrobce automobilů a jejich dodavatele.  Vedle úspěšné specializace na výrobu nástrojů pro tváření za studena ocelových plechů s vysokou až nejvyšší pevností patří k nejvýznačnějším milníkům podniku založení dceřiné společnosti weba Olomouc v roce 1990 a rozšíření specializace na výrobu nástrojů pro horké tváření. Na základě nejmodernějších výrobních metod a vysoce kvalifikovaných pracovnic a pracovníků s dlouhodobými zkušenostmi a velkou angažovaností se podnik stal v průběhu let absolutním odborníkem pro technologii horkého tváření. Také do budoucna má společnost weba stanoveny vysoké cíle. Neustálou inovací a za spolupráce s vědeckými institucemi by se vedoucí postavení společnosti v dané technologii neustále posiluje. Již byly realizovány a nadále budou rozvíjeny různé výzkumné projekty v oblasti horkého tváření – jako např. optimalizace chladicího výkonu a redukce opotřebení na nástrojích. Mimoto jsou prováděny různé zkoušky materiálů a je zkoumáno chování dílů tvářených za tepla při řezání.  

Cílem společnosti je plnit požadavky zákazníků co nejlépe počínaje vývojem přes výrobu nástrojů až po jejich zapracování na sériovém lisu a již během fáze výroby zajistit bezchybný sériový proces. Díky rozšíření výrobní plochy weby Olomouc na 3.900 m² a investicím uskutečněným v roce 2010 může naše společnost co nejlépe plnit požadavky trhu. Nyní je pružná a plynulá výroba v koncernu weba zajišťována pomocí 30 obráběcích center, dvou 5-osých laserů, pěti hydraulických lisů, dvou mechanických lisů a jednoho lisu pro horké tváření. Výstavba prototypové linky pro horké tváření a pořízení automatizačních prostředků se bude realizovat v roce 2011. Vedle výrobních podmínek podobných sériovým bude ve firmě weba vytvořena možnost malosériové výroby. 

News