Delší životnost střihacích nožů

06.03.2008

Úspěch v oblasti výzkumu mezi TU Graz a weba. Vývojový tým optimalizoval opotřebení u střihacích nástrojů. Náklady na údržbu výrazně sníženy.

Nástrojárně weba ze Steyeru se podařilo výrazně snížit opotřebení u střihacích nástrojů. Tento výsledek přinesl společný výzkumný projekt s technickou univerzitou Graz, ve kterém byla vyvynuta nová geometrie střihů. „Již pouze optimalizací polohy ostří, střižné vůle a přestřihů pro každou zakázku, jsme výrazně snížili náklady na údržbu nástrojů“, vysvětluje jednatel firmy weba, Herbert Danzinger. Nástrojaři firmy weba se nyní zabývají praktickou aplikací výsledků výzkumu na svých tvářecích nástrojích.

Střihací nástroje vykazují výrazně nižší opotřebení a díky tomu je možné s nimi vyrobit mnohem větší počet dílů, v případě, že geometrie střihu je optimální. K tomuto závěru došli specialisté společnosti weba a Technické univerzity Graz v rozsáhlém výzkumném projektu „Nové metody ve výrobě nástrojů“. Během tohoto projektu byla po více měsíců prověřována zatížitelnost tvářecích nástrojů pro tváření za studena. Závěr: Aplikace správné geometrie usnadňuje údržbu a pomáhá spořit náklady.

Rozhodující nákladová výhoda Výhoda nově vyvynuté geometrie: Střihací nástroje s ní dosahují mnohem vyššího počtu taktů (= “životnosti“). To zvyšuje nejenom vlastní využitelnost nástroje, ale prodlužuje také intervaly mezi jednotlivými údržbami – a snižuje tím náklady na údržbu. „Tím dosahujeme ve výrobě výrazného úsporného potenciálu. To budou moci zhodnotit i naši zákaznící“, tak hodnotí přínos tohoto projektu jednatel společnosti weba, Herbert Danzinger.

Smysluplné experimenty Nejprve byly zkoušeny alternativní nástrojové materiály s cílem zvýšení počtu taktů v sériovém provozu. To ale nevedlo k požadované úspoře nákladů. Mnohem lepších výsledků dosáhl prototypový nástroj s pozměněnou geometrií střihu, který byl postaven v roce 2007. S ním bylo dosaženo výrazné optimalizace využitelnosti nástroje, dokonce větší, než ukazovaly teoretické výpočty. Dosažené výsledky jsou nyní zapracovávány při vývoji všech nových nástrojů firmy weba. Jednatel společnosti weba, Herbert Danzinger, vidí proto budoucí úspěch ve „společných rozsáhlých experimentech realizovaných se strategickými partnery a zákazníky“. Další projekty má specialista na výrobu tvářecích nástrojů ze Steyeru již připravené.  

News