Rozhovor společnosti weba s časopisem Form+Werkzeug

(c) Hanser/Schröder

12/12/2017

Inovace nástrojů pro horké tváření

 

Partnerem pro náš rozhovor byl pan Hannes Feuerhuber, výkonný ředitel společnosti Weba Werkzeugbau Betriebs GmbH. Jeho společnost patří k finalistům EiP 2017.

Zdroj: časopis Form+Werkzeug

 

 

 

Srdečně gratulujeme: patříte k finalistům soutěže Nástrojárna roku! Kde jste tento certifikát vyvěsili?

Certifikát je jasně viditelný v prostoru naší recepce.

 

Na porotu udělalo velký dojem, s jakým nasazením jste pracovali na inovaci nástrojů pro horké tváření - můžete v tomto ohledu krátce popsat svoji angažovanost při tomto vývoji?

 

Výhody horkého tváření ve srovnání s tvářením za studena jsou jednoznačné. Díky výraznému snížení hmotnosti dílů splňuje horké tváření požadavky na lehké konstrukce v automobilového průmyslu. Tato technologie navíc nabízí nové možnosti konstruovat díly při vynikající tvářitelnosti a s malým odporem při tváření. Z tohoto důvodu jsme se vývojem této technologie v naší společnosti intenzívně zabývali a obzvláště jsme byli úspěšní v oblasti Tailor Tempering (proměnlivé tepelné zpracování) a TRB / TWB (Tailor Rolled Blank – válcované plechy s proměnlivou tloušťkou / Tailor Welded Blank – svařované plechy s proměnlivou tloušťkou).

Kromě snížení doby cyklů se Vám také podařilo zvýšit energetickou účinnost. Jak taková zlepšení vznikají? Na přání zákazníka? Od kdy jste zapojeni do procesu vývoje produktu?

Cílem našeho vývojového oddělení je optimálně uvést v soulad nástroje s procesními požadavky našich zákazníků. Některé vývoje jsou výsledkem předběžných diskusí se zákazníky, jiné opět z vlastního popudu, na základě motivace vyzkoušet nové metody a koncepty.

 

Porota chválí vaše Job Enrichment (obohacování práce) - co se skrývá za tímto pojmem?

Vysoká technologická specializace, stejně jako neustálý růst a razantní internacionalizace naší společnosti vedou k narůstajícím požadavkům na kvalifikaci. Proto se spoléháme na komplexní vzdělávání a důsledný rozvoj našich zaměstnanců a v obou našich evropských závodech  jsme zřídili vzdělávací střediska. Ve vzdělávacích programech přizpůsobených našim potřebám připravujeme svoje mladé odborníky jak pro oblast výroby, tak konstrukce.