weba díky nové nástrojové technologii revolučně mění tváření za studena

04.07.2008

Štýrský specialista na tvářecí nástroje vyvíjí společně s Technickou univerzitou Graz speciální postup výroby B-sloupků.

 

Štýrský výrobce tvářecích nástrojů weba v současnosti společně s Technickou univerzitou Graz jako renomovaným výzkumným partnerem vyvíjí z ultrapevného materiálu zcela novou koncepci nástrojů na výrobu B-sloupků pro automobilové karoserie. V první fázi budou z martenzitické oceli MSW 1200 produkovány prototypové díly – ohledně sériové aplikace již proběhla první jednání s výrobci automobilových dílů. Inovativní koncepce přispívá jak ke snížení hmotnosti, tak ke zvýšení bezpečnosti v případě nárazu. „Jakožto technologická jednička v oboru tvářecích nástrojů pro ultrapevné materiály pohlížíme na výzkum a vývoj v této oblasti jako na závazek“, vysvětluje jednatel firmy weba Herbert Danzinger.  

Revoluční výrobní postup pro automobilové odvětví představuje weba v podobě své nové koncepce pro tváření B-sloupků. V rozsáhlém výzkumném projektu tento specialista na zpracování ultrapevných materiálů, vyvinul společně s Technickou univerzitou Graz nástroj na výrobu B-sloupků. „Díky zcela nové koncepci karoserie se sníží hmotnost konstrukčních částí a zlepší se bezpečnost při nárazu“, potvrzuje jednatel a zakládající člen Herbert Danzinger.

Pozice technologické jedničky byla znovu potvrzena Moderní stavba karoserií vyžaduje spojení materiálů, konstrukce a výroby s cílem vytvoření lehké konstrukce s optimalizovanou funkcí. Společně s Technickou univerzitou Graz jsme sukcesivně vyvíjeli B-sloupek se zřetelem na jeho vlastnosti a zatížitelnost. Dosavadní slabina – trhliny v materiálu – se pomocí jedinečné koncepce tvářecího nástroje podařilo odstranit. Vysoké požadavky na pevnost a houževnatost B- sloupku jsou splněny použitím součástí s vysokou pevností. Tento projekt podporuje Rakouská společnost pro podporu výzkumu (Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft, FFG). weba již na tuto koncepci podala patentovou přihlášku.

Technická výzva Jakožto spojení mezi podlahou a střechou vozidla B-sloupek stabilizuje prostor pro cestující proti vertikální deformaci při bočním nárazu. Cílem vývoje tohoto nového výrobního postupu je tvarově a rozměrově bezchybná výroba vysokopevnostních plechových dílů, prostých vad a trhlin. Použitím vysoce pevných částí se splní speciální požadavky na pevnost, tuhost a houževnatost. Kromě aspektu zlepšené bezpečnosti představuje pro automobilový průmysl jeden z rozhodujících faktorů úspora pohonných hmot dosažená snížením hmotnosti. 

News